OLITECN
Η Εταιρία

OLITECN.


Πολιτική Ποιότητας

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της OLITECN O.E. όπως προβλέπονται και από το καταστατικό της είναι:

Α) Η παροχή υπηρεσιών χημικών δοκιμών και αναλύσεων ελαιολάδου, πυρηνελαίου, ελαιωδών προϊόντων, λιπαρών και τροφίμων γενικά. Η παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία.

Β) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού - επιστημονικού συμβούλου βιομηχανικής παραγωγής ελαιολάδου, πυρηνελαίου, ελαιωδών προϊόντων, λιπαρών και τροφίμων γενικά.

Η παροχή τεχνικών - επιστημονικών συμβουλών για την εγκατάσταση βιομηχανικών συγκροτημάτων παραγωγής των ως άνω μνημονευομένων προϊόντων.

Γ) Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων, είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής και η άσκηση παραγγελιοδόχων εργασιών οποιουδήποτε εμπορεύματος.

Δ) Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων, αναλυτικών οργάνων και συσκευών μέτρησης, εργαστηριακών ειδών και αναλωσίμων πρώτων υλών και πάσης φύσεως προϊόντων, για την εξυπηρέτηση συγκροτημάτων βιομηχανικής παραγωγής τροφίμων ή άλλων αγαθών γενικά, εργαστηρίων αναλυτικής χημείας και μοριακής βιολογίας και κέντρων εξωσωματικής γονιμοποίησης.


Πολιτική ποιότητας της OLITECN O.E. είναι η διαρκής ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της, καθώς και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης και των υπηρεσιών της χάρη στην αδιάκοπη βελτίωση όλων των λειτουργιών της.

Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης είναι να ικανοποιεί τους πελάτες παρέχοντας, έγκαιρα, αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα με το μικρότερο δυνατό κόστος εφαρμόζοντας μεθόδους αναφοράς για τις δοκιμές του πεδίου διαπίστευσης.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω το εργαστήριο της OLITECN :

α) εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνο προς τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO / IEC 17025:2005 , διαπιστευμένο από ανεξάρτητο οργανισμό, του οποίου βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα.

β) διασφαλίζει την εφαρμογή της καλής επαγγελματικής πρακτικής και της ποιότητας των δοκιμών που παρέχονται στους πελάτες.

γ) καθορίζει και παρακολουθεί κάθε χρόνο στόχους ποιότητας προκειμένου να μειώνει τις απώλειες από την έλλειψη της ποιότητας και να βελτιώνει την εικόνα του εργαστηρίου.

δ) διασφαλίζει ένα επίπεδο εξοπλισμού σε αρμονία με τα σημερινά και μελλοντικά τεχνολογικά δεδομένα και βιώσιμους ρυθμούς απόσβεσης.

ε) διασφαλίζει ένα επίπεδο τεχνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού σε πλήρη συμφωνία με τις ανάγκες της αγοράς.

στ) ανιχνεύει και προβλέπει τις νέες ανάγκες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.

ζ) διαθέτει τεχνικό και διοικητικό προσωπικό με την αρμοδιότητα και τους πόρους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του και για τον εντοπισμό της εμφάνισης αποκλίσεων από το σύστημα για την ποιότητα ή από τις διαδικασίες εκτέλεσης των δοκιμών ή και των διακριβώσεων και για την ανάληψη ενεργειών πρόληψης ή ελαχιστοποίησης αυτών των αποκλίσεων.

Προσωπικό το οποίο ενημερώνεται με την τεκμηρίωση για την ποιότητα και εφαρμόζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες στην εργασία του.

η) διαθέτει τεχνική διοίκηση η οποία να έχει την συνολική ευθύνη για τις τεχνικές λειτουργίες και για την παροχή των απαιτούμενων πόρων ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποιότητα της λειτουργίας του εργαστηρίου.

θ) πρέπει να διασφαλίζει ότι καθιερώνονται οι κατάλληλες διεργασίες επικοινωνίας εντός του εργαστηρίου και υπάρχει επικοινωνία για την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης παράλληλα δε ενημερώνει και ευαισθητοποιεί το προσωπικό για την σπουδαιότητα της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών, της νομοθεσίας και των κανονισμών.

ι) παρέχει την αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης για την ανάπτυξη και την θέση σε εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και της συνεχούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς του.

ια) επικοινωνεί στον οργανισμό τη σημαντικότητα της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών καθώς και των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

ιβ) διασφαλίζει ότι διατηρείται η ακεραιότητα του συστήματος διαχείρισης όταν σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης.

Για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, κάθε χρόνο γίνεται η επεξεργασία και ο καθορισμός των στόχων ποιότητας του εργαστηρίου.Alternative content

Get Adobe Flash player

Designed by McSpill.gr
Click here for the English version OLITECN Ltd