Επαναληπτική Πιπέτα HandyStep

Repetitive pipettes are the first choice when it comes to efficient dispensing of long series. Positive displacement pipettes are often the right solution for pipetting viscous media. The new stepper HandyStep® touch from BRAND combines both features.

The HandyStep® touch repetitive pipette automatically recognizes the volume of the new BRAND PD- Tips II. This saves time and reduces the risk of error. Tips from many other manufacturers can also be used, providing maximum flexibility.

Charging is easy and efficient: simply place the HandyStep® touch in the inductive charging stand and the battery automatically starts charging.

Overview:

  • Touchscreen operation with intuitive menu navigation in English, German, Spanish, French and Chinese 
  • HandyStep® touch with the features multi-dispensing, auto-dispensing and pipetting; HandyStep® touch S with the additional features sequential dispensing, multi-aspiration and titration
  • Automatic size detection of BRAND PD-Tips II
  • Compatible with PD-Tips prior to the PD-Tips II generation and with tips from many other manufacturers: for example, Encode tips, Repet-Tips®, Combitips®, Combitips® plus, Combitips® advanced (the above-mentioned brands are property of their respective owners)
  • Automatic tip ejection
  • Variable volume adjustment from 1.0 μl to 50 ml
  • Easy to clean thanks to smooth surface without grooves and edges
  • Inductively rechargeable

Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Marine and Inland Waters Research Symposium
Νέα
Olitecn Lab Equipment E.E

Marine and Inland Waters

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η Olitecn Lab Equipement E.E υποστηρίζει ως χορηγός το συμπόσιο έρευνας με τίτλο“Marine and Inland Waters” το οποίο

Read More »
Νέα
Olitecn Lab Equipment E.E

Πιστοποίηση HTCert

Βάσει υπουργικής απόφασης ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004 η Olitecn Lab Equipment EE έχει πιστοποιηθεί από την HTCert ότι εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την «Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων» με αριθμό βεβαίωσης 2100

Read More »
MCE
Νέα
Olitecn Lab Equipment E.E

Έναρξη Συνεργασίας MedChemExpress LLC

 Σας ενημερώνουμε ότι η Olitecn Lab Equipment E.E καλωσορίζει τη συνεργασία με την Medchemexpress LLC και φέρνει στην Ελλάδα ερευνητικά – βιοχημικά αντιδραστήρια, πεπτίδια, ολιγονουκλεοτίδια,

Read More »
Euromarine Network
Νέα
Olitecn Lab Equipment E.E

BioZoo: Ecological Applications of Biomarkers in Zooplankton

Date: 31 October – 4 November 2022 Host: Hellenic Centre for Marine Research Venue: Hellenic Centre for Marine Research, Anavissos, Greece. Contact: Maria Protopapa Email:

Read More »